AquaCare Hechtingsprotocol

Hechtingsprotocol voor optimale hechting aan tandweefsel met bestaande composiet of IDS

Wanneer men alleen hecht aan tandweefsel kunnen de instructies van de verschillende adhesieve materialen gebruikt worden. Echter wanneer men te maken heeft met verschillende substraten, zoals tandweefsel maar ook oud of nieuw composiet en/of IDS (immediate dentin sealing) kan het lastig zijn welke stap eerst te doen. In deze beschrijving geef ik het stappenplan dat wij in onze onderzoeken gebruiken om een optimale hechting te verkrijgen aan tandweefsel met bestaande composieten en of een IDS laag.

Stap 1: Zandstralen met Aluminium Oxide

Ten eerste dient tandmateriaal opgeruwd te worden met behulp van een boor en of zandstralen. Wanneer men minimaal invasief wil restaureren en er geen preparatie nodig is, is het wel verstandig eerst het tandmateriaal waaraan gehecht gaat worden te zandstralen met bijvoorbeeld AquaCare Aluminium Oxide 50-30 micron. Dit verbetert de hechting aangezien de harde oppervlaktelaag dan beter toegankelijk is voor het phosphorzuur.

Stap 2: Zandstralen van IDS en composieten

Wanneer er restauraties of een IDS laag aanwezig is, dient deze eerst gesilicatiseerd te worden met 30 micron CoSil van AquaCare*, dit bij voorkeur met Aquasol. Aangezien de losse deeltjes dan met de Aquasol van het oppervlak worden gespoeld.

*Zandstralen van IDS (max 1-2 sec) en composieten (5 sec) met AquaCare CoSil 30 onder een hoek van 45 graden, 1 cm afstand en minimaal 2 bar druk.

Stap 3: Etsen van het glazuur

Vervolgens zal het glazuur en/of dentine (afhankelijk van het adhesief systeem) geëtst moeten worden (ook bij een twee staps adhesief) met een 35-38% phosphor zuur.

Stap 4 & 5: Primen en silaniseren

Na het etsen kan de primer worden aangebracht op het dentine (stap 4) en de silaan op het gesilicatiseerde composiet (stap 5). Deze dienen te worden aangebracht zoals beschreven in de bijgeleverde instructies. Voor silane is het van belang dat er maar één dunne laag wordt aangebracht en niet meerdere en dat deze goed kan drogen nadien.

Stap 6: Adhesief op alle structuren

Als laatste stap word het adhesief aangebracht waarna men de restauratie kan vervaardigen en of de indirecte restauratie kan plaatsen.