AquaCare Case - Sachiko Meamoto

 

Deze patiënt kwam bij mij voor cariës behandeling. De elementen 13 en 14 hebben amalgaam -en composiet vullingen met overhang en lekkage. Ik heb voor de 13 een gewone composietvulling geplaatst, maar voor de 14 heb ik een barst gezien nadat ik de amalgaam vulling distaal weggenomen heb. Daardoor heb ik de composietrestauratie van mesiaal ook weggenomen. Daarna kon ik gemakkelijk een grote barst onder de buccale knobbel zien. Dus moest ik de knobbel verlagen. De patiënt weigerde een indirecte restauratie, dus werd er voor een directe composietopbouw gekozen. Wat eerst een redelijk simpele klasse 2 restauratie leek, bleek plots een complexere knobbelopbouw te worden. Om de procedure te vergemakkelijken werd een buccale putty afdruk genomen van de knobbels. Zo kan een schijnbaar moeilijke situatie omgevormd worden naar een steeds meer gangbare restauratie. Een knobbelopbouw wordt omgevormt naar een klasse 2 MOD restauratie, welke vervolgens omgevormd wordt naar een klasse I situatie. Door moeilijke restauraties op te delen in gemakkelijkere stapjes wordt een duidelijke behandelweg zichtbaar en wordt de complexe behandeling meer doenbaar.

Foto's en bijschriften van deze case:

Initiële situatie na rubberdam plaatsing. De amalgaam restauraties van elementen 13 en 14 hebben overhang en lekkage. Merk op dat de rubberdam rond 13 nog niet volledig is geïnverteerd.

Na verwijdering van de oude restauraties zag ik een barst t.h.v. de 14D die onder de volledige buccale knobbel leek te lopen.

Er was barst onder de buccale knobbel (zie pijltjes). De palatale knobbel was nog dik en had geen barst dus heb ik deze behouden.

Na het verlagen van de bucale knobbel en zandstralen met 29 micron Aluminium oxide (Aquacare). Alle barsten konden worden verwijderd.

Eens gecontroleerd werd dat er geen cariës meer is en de tanden barstvrij zijn, wordt een adhesief laag aangebracht welke word bedekt met een laagje vloeibare composiet (IDS). Door dit als eerste te doen kan de hybride laag matureren terwijl de matrices worden geplaatst voor verdere opbouw.

De putty die genomen werd als kopie van de buccale vorm van de doel elementen. De putty werd gesneden zodat het hoogste punt van de knobbel, maar ook een stukje knobbelbaanhelling kon worden gekopieerd. Er werd ook een lijn aangeduid (gekrast) om aan te geven tot waar de tand afgebroken is (zie pijltjes).

De composiet restauratie van de 13 werd, door de goede bereikbaarheid, met de vrije hand gedaan. Vervolgens is de buccale wand van de 14 opgebouwd met behulp van de putty. De complexe knobbelopbouw caviteit is nu omgevormd naar een klassieke MOD klasse 2 caviteit.

Het eindresultaat: de interdentale wanden werden met behulp van matrices herplaatst en vervolgens werd de occlusale massa gevuld met de Essential Lines techniek (Style Italiano). Doordat een stukje van de knobbelbaanhelling werd gekopieerd in de putty, is het gemakkelijk de occlusale hoogte te reconstrueren. 

Hieronder volgen een aantal aanvullende foto's van een soortgelijke case: